KATA változások 2021-től 

2020.08.05

 2021. január 1-jétől, változik a KATA törvény amely érinti mind a
Kisadózó vállalkozásokat, mind azok üzleti partnereit akik a számlát befogadják.
2021. január 1-jétől egy magánszemély kizárólag egyetlen jogviszonyában jelenthető be
Kisadózó-ként. Nem lehet egyszerre BT és Egyéni vállalkozása mint KATA alany.

Ha egy magánszemély korábban már több jogviszonyában is a KATA tv. szerinti adózást
választotta, és önként nem rendezi a jogviszonyait, akkor a NAV 2021. január 1-jével - a
Kisadózó-val és az érintett Kisadózó vállalkozásokkal határozatában közölni fogja - hogy az elsőként
bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszonyában törli a magánszemélyt a KATA alanyok
köréből. Ezért javasolt még előtte rendezni a viszonyokat és pl. a Bt-ben lehet a másik tag a Kisadózó és a mostani tag munkaviszonyos lesz.

Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon kifizetőtől egy év során összesítve 3 millió Ft-ot
meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó összegű bevétel után a kifizető 40 %
mértékű adót fizet.
A kifizető az adót elsőként annak a hónapnak a 12. napjáig állapítja meg, vallja be és fizeti meg,
amelyet megelőzően az említett juttatási értékhatárt átlépte, majd a tárgyév minden olyan hónapját
követő hónap 12. napjáig, amelyben a KATA adóalany részére bevételt juttat.

Kapcsolt vállalkozásokat  érintő változás: ha a kifizető olyan KATA alanynak juttat bevételt, amellyel
kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, a juttatás után a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig 40
% mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg. A bevallásában pedig köteles feltüntetni a
kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét. Mindezt értékhatár túllépés nélkül az első forinttól.
 Külföldről kapott kifizetések: Ha a KATA alany a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől egy
év során összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a 3 millió Ft-ot meghaladó
összegű bevétel után a KATA alany 40 % mértékű adót fizet.
Ha külföldi kifizető juttat bevételt olyan KATA alanynak, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban
áll, a juttatás utáni 40 % mértékű adót a KATA alany fizeti.

Fontos rendelkezés, hogy a 12 milliós értékhatárba nem  számítanak bele  azon
bevételek, amelyek után megfizetésre került a 40 % mértékű adó, vagyis nem kell év végén is megfizetni a különadót.